Monday, April 10, 2017

Begroting maken? Gebruik het gratis begrotingsmodel Schoolbegroting!

Begroting maken? Gebruik het gratis begrotingsmodel Schoolbegroting!: Eenvoudig een goede meerjarenbegroting maken voor PO of SBO? Het model Schoolbegroting laat besturen van 1 tot 100 scholen beleidsrijk...

No comments: